ความเป็นมาโครงการ

ความเป็นมาโครงการ

28 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development : EEC) ซึ่งหนึ่งในโครงการสำคัญที่อยู่ในแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออก คือ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน   27 มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม […]

ความก้าวหน้าโครงการ

ความก้าวหน้าโครงการเดือนสิงหาคม 2563

ข้อมูลโครงการ

ข้อมูลโครงการ

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (Airport Rail Link) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) ส่วนต่อขยาย 2 ช่วง จากสถานีพญาไทไปยังสนามบินดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบังไปยังสนามบินอู่ตะเภา พร้อมเชื่อมเข้าออกสนามบิน โดยใช้เขตทางเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นส่วนใหญ่ รวมระยะทาง […]

Scroll Up